STEKJESLETTER се грижи много за вашата поверителност. Поради това ние обработваме само данни, които са ни необходими за (подобряване) на нашите услуги и обработваме внимателно информацията, която сме събрали за вас и вашето използване на нашите услуги. Никога не предоставяме вашите данни на трети страни за търговски цели.

Тази политика за поверителност се отнася за използването на уебсайта и услугите, предоставяни от STEKJESLETTER. Датата на валидност на тези условия е 08 г., като с публикуването на нова версия изтича валидността на всички предишни версии. Тази политика за поверителност описва какви данни за вас се събират от нас, за какво се използват тези данни и с кого и при какви условия тези данни могат да бъдат споделяни с трети страни. Ние също така ви обясняваме как съхраняваме вашите данни и как защитаваме вашите данни от злоупотреба и какви права имате по отношение на личните данни, които ни предоставяте. Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за поверителност, моля, свържете се с нашето лице за контакт, данните за контакт могат да бъдат намерени в края на нашата политика за поверителност.


Относно обработката на данни
По-долу можете да прочетете как обработваме вашите данни, къде ги съхраняваме, кои техники за сигурност използваме и за кого данните са прозрачни.


Софтуер за уеб магазин WooCommerce
Нашият уеб магазин е разработен със софтуер от WooCommerce, ние избрахме One.com за нашия уеб хостинг. Личните данни, които ни предоставите за целите на нашите услуги, ще бъдат споделени с тази страна. AndersOne.com има достъп до вашите данни, за да ни предостави (техническа) поддръжка, те никога няма да използват вашите данни за други цели. AndersOne.com се задължава да вземе подходящи мерки за сигурност въз основа на споразумението, което сме сключили с тях. Тези мерки за сигурност се състоят от прилагане на SSL криптиране и силна политика за пароли. Правят се редовни архиви, за да се предотврати загуба на данни.


WooCommerce
Нашият уеб магазин е разработен със софтуер от WooCommerce, ние хостваме нашия уеб магазин на сървър под наше собствено управление. Предприехме подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим злоупотреба, загуба и повреда на данни, доколкото е възможно. Тези мерки за сигурност се състоят във всеки случай от прилагане на SSL криптиране и силна политика за пароли. Правят се редовни архиви, за да се предотврати загуба на данни.


Уеб хостинг
One.com
Ние купуваме уеб хостинг и имейл услуги от One.com. One.com обработва лични данни от наше име и не използва вашите данни за свои собствени цели. Въпреки това, тази страна може да събира метаданни за използването на услугите. Това не са лични данни. One.com предприе подходящи технически и организационни мерки, за да предотврати загуба и неоторизирано използване на вашите лични данни. One.com се задължава да спазва тайната съгласно споразумението.


Имейл и пощенски списъци
MailChimp
Нашият уебсайт използва MailChimp, трета страна, която обработва имейл трафика от нашия уебсайт и изпращането на всякакви бюлетини. Всички имейли за потвърждение, които получавате от нашия уебсайт и уеб формуляри, се изпращат през сървърите на MailChimp. MailChimp никога няма да използва вашето име и имейл адрес за свои собствени цели. В долната част на всеки имейл, който се изпраща автоматично през нашия уебсайт, ще видите връзката „отписване“. Ако щракнете върху това, вече няма да получавате имейл от нашия уебсайт. Това може сериозно да намали функционалността на нашия уебсайт! Вашите лични данни се съхраняват сигурно от MailChimp.
MailChimp използва бисквитки и други интернет технологии, които дават представа за това дали имейлите се отварят и четат. MailChimp си запазва правото да използва вашите данни за допълнително подобряване на услугата и да споделя информация с трети страни в този контекст.


One.com
Ние използваме услугите на One.com за нашия редовен бизнес имейл трафик. Тази страна е предприела подходящи технически и организационни мерки, за да предотврати злоупотреба, загуба и повреда на вашите и нашите данни, доколкото е възможно. One.com няма достъп до нашата пощенска кутия и ние третираме целия си имейл трафик поверително.


Платежни процесори
Stripe.com
Ние използваме платформата Stripe.com, за да обработваме (част от) плащанията в нашия уеб магазин. Stripe.com обработва данните за вашето име, адрес и местожителство и вашите данни за плащане, като например номер на вашата банкова сметка или кредитна карта. Stripe.com е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни. Stripe.com си запазва правото да използва вашите данни за допълнително подобряване на услугата и да споделя (анонимизирани) данни с трети страни в този контекст. Stripe.com споделя лични данни и информация относно финансовото ви състояние с агенциите за кредитен рейтинг в случай на искане за отложено плащане (кредитно улеснение).
Всички горепосочени гаранции по отношение на защитата на вашите лични данни се отнасят и за частите от услугите на Stripe.com, за които те ангажират трети страни. Stripe.com не съхранява вашите данни за по-дълго от разрешеното от закона.


Доставка и логистика
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, address en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. В този случай, PostNL предлага други потребители, за да видите PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


DHL
Ако направите поръчка при нас, наша работа е да ви доставим вашия пакет. Ние използваме услугите на DHL за извършване на доставките. Следователно е необходимо да споделим вашето име, адрес и данни за пребиваване с DHL. DHL използва тази информация само за изпълнение на споразумението. В случай, че DHL ангажира подизпълнители, DHL също ще предостави вашите данни на разположение на тези страни.


GLS
Когато направите поръчка при нас, наша работа е да ви доставим вашия пакет. Използваме услугите на GLS за извършване на доставките. Поради това е необходимо да споделим вашето име, адрес и данни за местоживеене с GLS. GLS използва тази информация само за целите на изпълнението на споразумението. В случай, че GLS ангажира подизпълнители, GLS също ще предостави вашите данни на тези страни.


Фактуриране и счетоводство
MoneyBird
Ние използваме услугите на MoneyBird за нашите записи на нашата администрация и счетоводство. Споделяме вашето име, адрес и данни за пребиваване и подробности относно вашата поръчка. Тези данни се използват за администриране на фактури за продажби. Вашите лични данни се изпращат и съхраняват защитени, MoneyBird е предприел необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните ви от загуба и неоторизирано използване. MoneyBird е длъжен да пази в тайна и ще пази вашата информация
третирайте поверително. MoneyBird не използва вашите лични данни за цели, различни от описаните по-горе.


Външни канали за продажби
Marktplaats.nl
Ние продаваме (част от) нашите артикули чрез платформата Marktplaats.nl. Ако направите поръчка чрез тази платформа, Marktplaats.nl ще сподели вашата поръчка и лични данни с нас. Използваме тази информация, за да обработим вашата поръчка. Ние третираме вашите данни поверително и сме предприели подходящи технически и организационни мерки, за да защитим данните ви от загуба и неоторизирано използване.


Facebook.com
Ние продаваме (част от) нашите артикули чрез платформата Facebook.com. Ако направите поръчка през тази платформа, Facebook.com ще сподели вашата поръчка и лични данни с нас. Ние използваме тази информация за обработка на вашата поръчка. Ние третираме вашите данни поверително и сме предприели подходящи технически и организационни мерки, за да защитим данните ви от загуба и неоторизирана употреба.


Цел на обработката на данни
Обща цел на обработката
Ние използваме вашите данни само за целите на нашите услуги. Това означава, че целта на обработката винаги е пряко свързана с поръчката, която предоставяте. Ние не използваме вашите данни за (целенасочен) маркетинг. Ако споделяте информация с нас и ние използваме тази информация, за да се свържем с вас по -късно - различно от ваше искане - ще ви помолим за изрично разрешение за това. Вашите данни няма да се споделят с трети страни, освен за спазване на счетоводните и други административни задължения. Всички тези трети страни се пазят в поверителност по силата на споразумението между тях и нас или клетва или законово задължение.


Автоматично събрани данни
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze уебсайт worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-адрес, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Участие в данъчни и наказателни разследвания
В някои случаи STEKJESLETRIEF може да се държи въз основа на законово задължение за споделяне на вашите данни във връзка с държавни данъчни или наказателни разследвания. В такъв случай сме принудени да споделим вашите данни, но ще се противопоставим на това в рамките на възможностите, които ни предлага законът.


Периоди на задържане
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons огънат. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en dokumententen die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Вашите права
Въз основа на приложимото холандско и европейско законодателство, вие като субект на данни имате определени права по отношение на личните данни, обработвани от или от наше име. По-долу обясняваме кои са тези права и как можете да се позовете на тези права. По принцип, за да предотвратим злоупотреба, ние изпращаме копия и копия на вашите данни само на вашия вече известен имейл адрес. В случай, че желаете да получите данните на различен имейл адрес или например по пощата, ние ще Ви помолим да се идентифицирате. Ние съхраняваме записи за изпълнени заявки, в случай на забрава на заявка, администрираме анонимни данни. Ще получите всички копия и копия на данни в машинно четим формат на данни, който използваме в рамките на нашите системи. Имате право по всяко време да подадете жалба до Холандския орган за защита на данните, ако подозирате, че сме използвали личните ви данни в
грешен начин.


Право на проверка
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onnder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens.


Право на коригиране
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Unt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Право на ограничение на обработката
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een be investiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Право на преносимост
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Unt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Право на възражение и други права
В такива случаи имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни от или от името на STEKJESBREF. Ако възразите, ние незабавно ще спрем обработката на данни в очакване на обработката на вашето възражение. Ако възражението ви е основателно, ние ще ви предоставим копия и/или копия на данни, които обработваме или сме обработили, и след това завинаги ще прекратим обработката. Също така имате право да не бъдете обект на автоматизирано индивидуално вземане на решения или профилиране.
Ние не обработваме вашите данни по начин, който да важи за това право. Ако смятате, че това е така, моля, свържете се с нашето лице за контакт по въпросите на поверителността.


Дребни Сладки и Бисквитки
Google Analytics
Бисквитките се поставят през нашия уебсайт от американската компания Google, като част от услугата „Аналитика“. Ние използваме тази услуга, за да следим и получаваме отчети за това как посетителите използват уебсайта. Този обработващ може да бъде задължен да предостави достъп до тези данни въз основа на приложимите закони и разпоредби.
Не сме позволили на Google да използва получената аналитична информация за други услуги на Google. Прочетете повече за нашите политика за бисквитки това.


Бисквитките, които се предлагат
В този софтуер е предоставен софтуер за използване на бисквитки, създаден от бисквитките, който е защитен от поверителност.


Промени в политиката за поверителност
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij roeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan за e-mail op de hoogte.


Информация за контакт
ПИСМО ПИСМО
върбова роза 11
2391 EV Hazerswoude-Вилидж

 

 

 

Списък на чакащите - Списък на чакащите Ще Ви информираме, когато продуктът е на склад. Моля, въведете валиден имейл адрес по-долу.